Optimaliseer tijdregistratie met CleanJack: Alles over toeslaguren, overuren en spaaruren

Deel dit product op:

In België is tijdregistratie vanaf september verplicht. In Nederland focussen veel bedrijven daarom steeds meer op tijdregistratie. Het is belangrijk om te begrijpen hoe tijdregistratiesystemen zoals die van CleanJack helpen bij het beheren van toeslagen, overuren en spaaruren. Hieronder bespreken we hoe CleanJack deze processen vereenvoudigt en automatiseert. 

 

Toeslagen calculeren met CleanJack

Volgens de CAO krijgen medewerkers extra betaald voor werk op zon- en feestdagen, evenals voor werk buiten reguliere kantooruren. In de CAO Schoonmaak, artikel 18, staat dat werknemers een toeslag ontvangen voor gewerkte uren op doordeweekse dagen na 21:30 en voor 6:00 uur, evenals voor alle zaterdag-, zondag- en feestdaguren.

 

Bijvoorbeeld, een collega die op maandagochtend van 5:00 tot 6:00 werkt, ontvangt een toeslag van 50% bovenop het normale uurloon. Als het normale uurloon €10 bedraagt, krijgt de medewerker €15 per uur tijdens deze toeslaguren. CleanJack heeft de schoonmaak CAO geïntegreerd, waardoor alle toeslagen automatisch en correct in de urenadministratie worden opgenomen.

 

Overuren en hoe CleanJack deze beheert

Overuren zijn de extra uren die medewerkers werken boven hun normale contracturen. Volgens artikel 20 van de schoonmaak CAO, is er een overwerktoeslag van 25% na het negende uur per dienst of dag, of per loonperiode. Artikel 21 vermeldt dat zowel toeslaguren als overwerktoeslag moeten worden toegepast als overwerk plaatsvindt tijdens bijzondere uren.

In CleanJack is het verschil tussen contracturen en daadwerkelijk gewerkte uren eenvoudig in te zien. Wanneer contracturen worden overschreden, kunnen overuren worden toegekend door de rayonleiding of HR/Operations manager.

 

Extra uren en CleanJacks aanpak

Parttime medewerkers die meer uren werken dan hun contracturen ontvangen voor deze extra uren 100% van hun normale uurloon. Pas wanneer de gewerkte uren een bepaald aantal uren per dag, week of periode overschrijden, worden overuurtoeslagen toegekend.

Met CleanJack kunnen extra uren eenvoudig worden bijgehouden en toegekend door de rayonleiders of HR/Operations manager, waardoor de administratieve last wordt verminderd.

Automatische calculatie en verwerking van spaaruren met CleanJack

In de schoonmaak CAO is een spaarurenregeling opgenomen voor locaties die enkele weken per jaar gesloten zijn, zoals scholen tijdens vakanties. Medewerkers nemen tijdens deze sluitingsperioden hun vakantiedagen op, en het verschil tussen hun rechtmatige vakantiedagen en de sluitingsperiode wordt ingehaald door spaaruren.

CleanJack automatiseert dit proces door het aantal weken dat een object gesloten is in te geven en vervolgens het percentage spaaruren te calculeren. Deze spaaruren worden automatisch in de urenadministratie geregistreerd en correct verwerkt bij de verloning.

 

Conclusie en voordelen van CleanJack

Met CleanJack wordt de overgang van planning naar verloning aanzienlijk efficiënter. Een gemiddelde rayonleider bespaart elke week een volledige werkdag aan controle en accordering van uren, terwijl de HR of Operations manager per maand drie dagen minder tijd kwijt is aan het verloningsproces.

Daarnaast kan het gebruik van automatische uren calculatie volgens de CAO een sterk onderhandelingsmiddel zijn bij het uitbesteden van verloning, omdat het aantal mutaties voor de loonverwerker drastisch afneemt.

Zorg ervoor dat je bedrijf klaar is voor de verplichte tijdregistratie en profiteer van de efficiëntie die CleanJack biedt! Neem contact met ons op via: https://cleanjack.net/contact/

Wij nemen contact met je op
Vragen over hoe we meer inzicht in je bedrijf kunnen geven? Laat je gegevens achter.

Overal en
altijd inzicht

Nooit discussie
over uren

Optimale kosten
beheersing

Werk volgens
de regels

Koppel met
ieder systeem