How can time recording and access control contribute to a safer working environment for cleaning staff?

Share this product on:

A safe working environment is essential for the well-being and productivity of cleaning staff. They regularly face various challenges and risks during their work. To minimise these risks and ensure a safe environment, time recording and access control systems such as those provided by CleanJack can be invaluable.

How do time recording and access control contribute to this? We are happy to tell you in this blog.

Tijdregistratie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid van schoonmaakpersoneel. Een goed bijgehouden overzicht van de gewerkte uren biedt waardevolle informatie voor het beheer van werkroosters en arbeidsomstandigheden, wat essentieel is voor het creëren van een veilige werkomgeving. De werkgevers hebben overal en altijd inzicht in wat de schoonmakers doen, maar het heeft voor hen ook een aantal voorbeelden. Een aantal voorbeelden  waarom het nog meer belangrijk is voor de veiligheid van schoonmakers is:

Accurate time recording

Tijdsregistratiespeelt een cruciale rol bij het monitoren van de aanwezigheid van schoonmaakpersoneel op de werkvloer. Door middel van een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem zoals CleanJack kunnen werkgevers de uren van het schoonmaakpersoneel nauwkeurig bijhouden. Dit zorgt niet alleen voor eerlijke salarisbetalingen, maar maakt ook de identificatie van mogelijke veiligheidsproblemen mogelijk.

For example, if cleaning staff stay too long at a particular location, this may indicate a situation where extra precautions are needed, such as signalling a potential emergency or providing support. Tracking attendance times can also help detect any discrepancies, such as unauthorised access to certain areas or prolonged absences.

Access control and restricted areas:

Access control systems can make a significant contribution to the safety of cleaning staff. By implementing advanced technologies such as electronic access cards, biometric identification, or pin code verification, only authorized individuals can access specific areas.

For instance, cleaning staff may have limited access to spaces with sensitive information, storage areas containing hazardous materials, or other areas posing potential risks. This not only reduces the likelihood of accidents or theft but also ensures that the staff works only in the areas they are specifically assigned to.

Emergency communication and tracking:

In geval van een noodsituatie is snelle en effectieve communicatie van vitaal belang. Tijdsregistratie- en toegangscontrolesystemen kunnen worden gekoppeld aan geavanceerde communicatietechnologieën, zoals noodmeldingssystemen of mobiele apps, om ervoor te zorgen dat schoonmaakpersoneel snel op de hoogte wordt gebracht van gevaarlijke situaties.

Ontdek meer over tijdregistratie met CleanJack via de volgende link: https://cleanjack.net/tijdregistratie-schoonmakers

We will contact you
Questions about how we can provide more insight into your company?

Insight always and
everywhere

Never discussion
about hours

Optimize
cost and control

Work according
regulations

Connect with
any system