Wat is Checkinatwork en waarom is het zo belangrijk? 

Deel dit product op:

Checkinatwork is een online dienst die verplicht is voor werkgevers en aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren op een werkplaats waarvan de totale kost gelijk is aan of hoger is dan een specifiek drempelbedrag. Dit geldt voor werken zoals nieuwbouw, verbouwingen, renovaties en andere bouwwerken. Checkinatwork heeft als doel om de aanwezigheid van werknemers en onderaannemers te registreren, zodat de controle op zwartwerk, sociale fraude en arbeidsomstandigheden kan worden verbeterd.

Met Checkinatwork kunnen werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, onderaannemers en zelfstandige onderaannemers registreren. Ook de werknemers en zelfstandige onderaannemers kunnen zichzelf in het systeem aanmelden. De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat. Hetzelfde geldt voor de schoonmaaksoftware van CleanJack.

Hoe werkt Checkinatwork?

Wanneer werknemers, onderaannemers of zelfstandige onderaannemers aankomen op de werkplaats, moeten zij zich eerst aanmelden bij de Checkinatwork-terminal. Deze terminal is meestal geplaatst bij de toegangspoort van de werkplaats. De terminal kan verschillende identificatiemethoden gebruiken, zoals een e-ID-kaart, een badge of een mobiele applicatie. De terminal registreert de aanwezigheid van de persoon en stuurt deze informatie naar het centrale platform van Checkinatwork.

Het centrale platform van Checkinatwork verzamelt alle aanwezigheidsgegevens van de werkplaatsen en zorgt ervoor dat deze gegevens beschikbaar zijn voor de bevoegde instanties. De gegevens worden gecontroleerd op mogelijke sociale fraude en zwartwerk. Dit gebeurt door het vergelijken van de aanwezigheidsgegevens met andere gegevens zoals de arbeidscontracten en loonadministratie van de betrokken werknemers.

Waarom is Checkinatwork belangrijk?

Checkinatwork is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste zorgt het ervoor dat werknemers en onderaannemers op de werkplaatsen geregistreerd zijn en dat hun aanwezigheid nauwkeurig kan worden gecontroleerd. Hierdoor wordt de controle op zwartwerk, sociale fraude en arbeidsomstandigheden verbeterd.

Ten tweede zorgt Checkinatwork ervoor dat werkgevers en aannemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen. Ze moeten ervoor zorgen dat de aanwezigheidsregistratie correct wordt uitgevoerd en dat hun werknemers en onderaannemers de vereiste identificatie- en aanmeldingsprocedures volgen.

Ten derde zorgt Checkinatwork ervoor dat de bevoegde instanties de nodige informatie hebben om hun taken uit te voeren. Ze kunnen de gegevens gebruiken om mogelijke sociale fraude en zwartwerk op te sporen en te voorkomen.

Wij nemen contact met je op
Vragen over hoe we meer inzicht in je bedrijf kunnen geven? Laat je gegevens achter.

Overal en
altijd inzicht

Nooit discussie
over uren

Optimale kosten
beheersing

Werk volgens
de regels

Koppel met
ieder systeem