Wet- en regelgeving omtrent thuiswerken en tijdregistratie in de schoonmaakbranche

Deel dit product op:

De schoonmaakbranche is, net als vele andere sectoren, sterk beïnvloed door de komst van COVID-19. Thuiswerken werd de norm, wat een aantal vragen met zich meebracht op het gebied van wet- en regelgeving. In deze blog bespreken we de belangrijkste aspecten van thuiswerken en tijdregistratie in de schoonmaakbranche, met speciale aandacht voor de rol van CleanJack.

 

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW) stelt regels omtrent arbeids- en rusttijden. Deze wet is ook van toepassing op thuiswerkers. De maximale werkweek bedraagt 40 uur, met een minimale rustpauze van 11 uur per dag. Thuiswerkers dienen zich te houden aan deze regels en hun werktijden te registreren.

 

Wet allocatie arbeidskrachten in de schoonmaakbranche (WAAS)

De WAAS is van toepassing op alle schoonmaakbedrijven die in Nederland werken. Deze wet stelt regels omtrent de inlening van schoonmaakkrachten, waaronder het minimumloon en de vergoeding van reiskosten. De WAAS verplicht schoonmaakbedrijven om een administratie te voeren van de gewerkte uren van hun medewerkers, inclusief thuiswerkers.

 

Tijdregistratie met CleanJack

Een belangrijk aspect van thuiswerken is de juiste registratie van gewerkte uren. Dit is niet alleen van belang voor de naleving van de wet- en regelgeving, maar ook voor een correcte facturering van de geleverde diensten.

CleanJack biedt een gebruiksvriendelijk tijdregistratiesysteem met inkloksystemen die speciaal is ontworpen voor de schoonmaakbranche. Het systeem maakt het mogelijk om:

  • Gewerkte uren te registreren
  • Pauzes te noteren
  • Declaraties in te dienen
  • Automatisch te koppelen met planningssoftware
  • Rapporten te genereren

 

Tips voor correctie tijdregistratie: 

  • Maak gebruik van een gebruiksvriendelijk tijdregistratiesysteem, zoals CleanJack.
  • Zorg ervoor dat alle medewerkers weten hoe ze hun uren moeten registreren.
  • Controleer de geregistreerde uren periodiek op juistheid.
  • Bewaar de registraties gedurende de wettelijke bewaartermijn.

 

Conclusie

Door de juiste stappen te ondernemen, kunnen schoonmaakbedrijven en hun medewerkers zich ervan verzekeren dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent thuiswerken en tijdregistratie. CleanJack kan je hiermee helpen door een efficiënt en gebruiksvriendelijk tijdregistratiesysteem te bieden.

Wij nemen contact met je op
Vragen over hoe we meer inzicht in je bedrijf kunnen geven? Laat je gegevens achter.

Overal en
altijd inzicht

Nooit discussie
over uren

Optimale kosten
beheersing

Werk volgens
de regels

Koppel met
ieder systeem